Úrad splnomocnenca
Úrad splnomocnenca
 NÁRODNÉ A SPOLOČNÉ VÝROČNÉ SPRÁVY Z MONITOROVANIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 1999   

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 1999  

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2000   

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2000 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2001 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2001 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2002 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2002 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2003  

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2003 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2004 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2004 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2005 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2005 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2006 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2006 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2007 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2007 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2008 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2008 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2009 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2009 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2010 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2010 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2011 

Slovenský text                                     

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2011 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2012

Slovenský text                                   Slovenský text, grafické prílohy

»  Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2012 

Slovenský text                                     Anglický text                                     

»  Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slov. území za rok 2013

Slovenský text                                     Slovenský text, grafické prílohy

   

| Hlavná stránka | Úlohy splnomocnenca | Sústava vod.diel G-N | Rozsudok MSD | Rokovania vládnych delegácií |
| Monitorovanie prírodného prostredia podľa Dohody s MR | Monitorovanie prírodného prostredia prevádzkovateľom | Publikácie | Výber z tlače | Linky |

© Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA