Kontakt

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská  republika
 
Útvar splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD G - N:
Mgr. Katarína Ochabová
Tel.: +421 2 595 62 554; E-mail: katarina.ochabova@enviro.gov.sk  
 
 
 
 
Preskočiť na úvod