Kontakt

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská  republika
 
Útvar splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD G - N 
 
 
 
 
Preskočiť na úvod