Kontakt

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská  republika
 
Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD G - N:
Ing. Roman Havlíček
Tel.: +421 2 5956 3102; E-mail: roman.havlicek@enviro.gov.sk  
 
 
 
 
Preskočiť na úvod